Yên Thành: 601 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới

Yên Thành là huyện đảm bảo xây dựng nông thôn mới đúng quy trình, huyện cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy các xã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Đầu năm 2017, huyện Yên Thành có 601 tiêu chí đạt chuẩn về nông thôn mới, 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất toàn tỉnh. Có 8 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Yên Thành: 601 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng đường nông thôn ở huyện Yên Thành

Để đạt được kết quả trên, huyện Yên Thành đã tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể chỉ tiêu thực hiện của các địa phương, lựa chọn các xã để tập trung chỉ đạo thực hiện theo cam kết với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh. Năm 2016 tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mớiđạt hơn 370 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách chiếm 32 %; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư chiếm 58%, còn lại vốn lồng ghép và các nguồn vốn khác.

Ông Nguyễn Thọ Tuy – chủ tịch UBND xã Nhân Thành, một xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014 cho biết: “Những năm qua, các cấp, ngành, Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, dồn sức xây dựng nông thôn mới. Một trong những nội dung quan trọng hàng đầu mà địa phương xác định là làm tốt công tác tuyên truyền. Từ đó tạo được sự đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng trong nhân dân, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã xử lý kịp thời những thắc mắc của dân trong quá trình thực hiện”.

Yên Thành: 601 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới

Một góc thị trấn Yên Thành

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 huyện Yên Thành cố gắng phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 25/38 xã, đồng thời tiếp tục chỉ đạo xã Sơn Thành đẩy nhanh tiến độ xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(Nguồn: Đài Yên Thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *