Danh sách các doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Thành

Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHÂN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Chu Văn Minh
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH AN TÂM TÍN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Ninh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ VIETNACINE
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Trần Thị Lê Na
Địa chỉ: xóm 4, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SỸ LUYỆN QUYỀN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Thái Hữu Nhiên
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG HUYỀN TRANG
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ HẢI LAN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Tất Hải
Địa chỉ: Xóm 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV VIỄN THÔNG LIÊU NGÂN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 516
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Lê Thanh Vượng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÝ HOA
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÀNH YÊN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Văn Trường
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NA 476
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Doãn Hiền
Địa chỉ: Xóm 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGUYÊN DŨNG
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyên Dũng
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐIỆP HÒA
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Văn Điệp
Địa chỉ: Xóm 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG PHÁT
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phạm Tất Thành
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHINH NHIÊN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Văn Chinh
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Chinh, xóm 4, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THANH HỒNG
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Trọng Thanh
Địa chỉ: Xóm 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯỢNG SƠN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Nghĩa
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH PHAN DƯƠNG
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Văn Dương
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH ĐÔ
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lai
Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH CHƯƠNG 68
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diện
Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH HƯỜNG NGHỆ AN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Cung Đình Huỳnh
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
BAN QUẢN LÝ NHÀ MÁY NƯỚC THỊ TRẤN YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Duy Thanh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIANG LINH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO AN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Ngô Trí Di
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LÂM
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lâm
Địa chỉ: Xóm 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯỜNG THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Điểm
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH INTERCON VIỆT NAM
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH MLB TENERGY
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Masai Kazuya
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Thành,, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Đào Công Anh
Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐIỆP TIẾN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Đậu Đình Sinh
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÁM MẠI
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Võ Duy Mại
Địa chỉ: Nhà ông Võ Thành Kết, khối 1, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 2 – Thị Trấn, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG EVEREST
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Đào Thị Hằng
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Huy, khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚ THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIÊN PC
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Trọng Kiên
Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Yên Thành, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
TRẠM THÚ Y HUYỆN YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Minh
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
TRƯỜNG TC NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG – NÔNG NGHIỆP YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Dương Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG THẢO
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Xuân Quang
Địa chỉ: Nhà ông Phan Xuân Quang, khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP XÂY DỰNG TKT
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoái
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Khoái, khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIẾU THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Lăng Hồng Quang
Địa chỉ: Nhà ông Phan Chí Hiếu, khối 2, thị trấn Yên Thành, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CỔ PHẦN ANTIMON VIỆT NAM
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HẢI HÀ
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Thị Bình
Địa chỉ: Khách sạn Hải Hà, khối 2, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIÊN MINH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Văn Đương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CAO THỊ HUYỀN NHÀ HÀNG SƠN QUÁN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Cao Thị Huyền Nhà Hàng Sơn Quán
Địa chỉ: Khối 1 thị trấn Yên Thành, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ PHƯƠNG ANH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Phan Văn Chung
Địa chỉ: Nhà ông Chung, khối 1,, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY CP SXVL VÀ XÂY LẮP YÊN THÀNH
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tiến
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NHƯ TRỊNH THUỶ
Mã số thuế: – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thủy.
Địa chỉ: Khối 1,, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An


Yenthanh.alltour.vn là website cung cấp đầy đủ thông tin về Du lịch, văn hóa, hành chính, giao thông, ẩm thực, vé máy bay giá rẻ về huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An…
Liên hệ đăng tin & đóng góp ý kiến: 02387 305 305

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *