Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% số phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đồng ý Huyện Yên Thành đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngoài ra còn có 14 xã của 5 huyện cũng được bỏ phiếu đạt chuẩn NTM trong đợt này.

Với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, vậy nên qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật.

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, vững mạnh, quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu các địa phương đạt chuẩn NTM

Các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu các địa phương đạt chuẩn NTM

Đến cuối năm 2019, Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Đặc biệt huyện không còn nợ đọng trong xây dựng NTM trong xây dựng cơ bản.

Qua ý kiến thăm dò của người dân do UBMT Tổ quốc tỉnh thực hiện trên địa bàn huyện Yên Thành cho thấy, 97% người dân đồng tình với huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM.
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh cho thấy, 100% số phiếu của các thành viên đồng ý Yên Thành đạt chuẩn huyện NTM.
Cũng trong sáng nay, với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu đồng ý thêm 14 xã của 5 huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM trong năm 2019, gồm: Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn); Diễn Bình, Diễn Hải, Diễn Liên (Diễn Châu); Nghi Văn, Nghi Công Nam, Nghi Hưng, Nghi Diên (Nghi Lộc); Thuận Sơn, Ngọc Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn (Đô Lương); Nghĩa Hoàn, Giai Xuân (Tân Kỳ).
Nông thôn mới Yên Thành đang khởi sắc

Nông thôn mới Yên Thành đang khởi sắc

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của huyện Yên Thành cũng như các địa phương khác trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông, có kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường trục xã, liên xã bị hư hỏng. Thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân cần được chú trọng phát triển.

Đối với 14 xã vừa bỏ phiếu đạt chuẩn NTM, cần tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện.
Như vậy, trong năm 2019 này, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý 1 huyện và 21 xã đạt chuẩn NTM.
Trích: Báo Nghệ An 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *